Aperio begrænser forurening og højner sikkerheden på universitetet

University of East Anglia i England havde brug for et moderne og miljøvenligt adgangskontrolsystem til deres nyeste kollegiebygning. Løsningen blev en række online Aperio langskilte installeret i samarbejde med integratoren Gallengher.